توماس هاردی، نویسنده ای با جسدی سوخته و قلبی جدا شده

میشل فوکو، اولین نویسنده فرانسوی که به دلیل بیماری ایدز درگذشت

جین آستن، نویسنده ای که سال ها پشت اسم مستعار مخفی بود

جورج اورول، نویسنده ای که ز گهواره تا گور نگونبخت بود

استیو هاروی، سیبیلوی همیشه خندان