کتاب های power

    این دسته جزو مجموعه کتاب های تقویت مهارت های چهارگانه زبان است.

    در کتاب های power، انواع کتاب های تقویت مهارت reading ، کتاب های تقویت مهارت writing  و کتاب های تقویت مهارت listening and speaking وجود دارند.

    کتاب power - کتاب پاور - کتاب reading power - کتاب listening power - کتاب writing power - کتاب ریدینگ پاور - کتاب لیسنینگ پاور - کتاب رایتینگ پاور