کتاب آموزش انگلیسی برای تجارت و کسب و کار

کتاب آموزش زبان انگلیسی برای تجارت و کسب و کار

با توجه به تفاوت سطح زبان آموزان، انتشارات جنگل به سراغ کتاب‌های موضوعی رفته است. کتاب‌های موضوعی زبان، با بررسی تمام نکات موجود در یک حوزه خاص نیاز زبان‌آموز را کاملاً برطرف می‌کنند.  دانشجویان یا صاحبان کسب‌وکار با بهره‌گیری از کتاب‌های تجاری و بیزینسی می‌توانند سطح زبان خود را متناسب با جایگاهی که در سازمان یا کسب و کار خود دارند ارتقاء دهند. لیست این کتاب ها را می‌توانید در این صفحه مشاهده کنید.