کتاب های تلفظ و لهجه زبان

کتاب های تلفظ و لهجه زبان

مسلما یکی از تکنیک ها و مهارت هایی که باعث افزایش اعتماد به نفس زبان آموز می شود، مهارت تلفظ درست و نزدیک به لهجه یک فرد Native Speaker است. رسیدن به تلفظ درست و صحیح جز با تمرین مداوم و داشتن دانش در زمینه تکنیک های دستیابی به این مهارت امکان پذیر نیست. 

انتشارات جنگل در این بخش معتبرترین کتاب هایی که تا کنون در سطح بین المللی برای تقویت تلفظ و لهجه انگلیسی منتشر شده اند را گرد هم جمع کرده است که ان ها را در زیر مشاهده می کنید.