عروسک های آموزشی

    عروسک آموزش زبان انگلیسی

    یکی از روش های جذابی که برای یادگیری زبان در میان کودکان و خردسالان مرسوم است، استفاده از انواع عروسک ها و پاپت های جالب در هر مجموعه های آموزشی مختلف است. این عروسک ها در سایز ها و اندازه های مختلف برای کتاب ها متنوع تهیه گردیده است.