آزمون تافل TOEFL

آزمون تافل مخفف Test Of English as a Foreign language یکی از معتبر ترین آزمون های بین مللی است که میزان تسلط غیر انگلیسی زبانان را بر زبان انگلیسی می سنجد. مدرک آزمون تافل یکی از مدارک بسیار معتبر در جهان است که در بیش از 9.000 دانشگاه در 130 کشور قابل قبول است.
 امروزه این آزمون به دو روش اینترنتی و کتبی/کاغذی در سراسر جهان مورد سنجش قرار می­‌گیرد.