Writing

0 0
  • تاریخ : ۱۳۹۹/۱/۲۷
  • بازدید : 0
امتیاز دهید
امتیاز 4.50 تعداد رای 5

1. (Longman Academic Writing (essays

2. (Q: Skills for Success: Reading and Writing (3

3. (North Star Reading and Writing (3

4. (INSIDE Writing (3

5. Improve Your Skills Writing for IELTS 4.5-6.0

1- کتاب  Longman Academic Writing (essays)از سری کتابهای writing این انتشارات همچنان در صدر کتاب های پیشنهاد شده این مجموعه می باشد. در این کتاب تمرین های عمیقی برای نوشتن پاراگراف های یک مقاله در قالب های مختلف انواع مقاله می باشد. دیکشنری  Thesaurusنیز به منظور یافتن لغات مختلف در این مرحله پیشنهاد می شود.

2- کتاب Q: Skills for Success: Reading and Writing (3) به زبان آموزان برای تسلط به writing و  readingکمک می کند و هر دو مهارت را به سطح قابل قبولی رسانده، مقدمه ای بر کتاب هایی که در ادامه این مجموعه معرفی خواهد شد نیز به شمار می رود.

3- کتاب بعدی این بسته North Star Reading and Writing (3) است. موضوعات کار شده در این کتاب در آزمون های قبلی IELTS که به دفعات تکرار شده اند و بخش های مختلف کتاب روی دانش لغات و مهارت reading و در انتها بر روی مهارت writing تمرکز دارد.

4- کتاب INSIDE Writing (3) فقط بر روی مهارت writing تمرکز دارد و بخش های مختلف این کتاب در ابتدا یک متن را معرفی کرده و تمرین های مربوط به آن در ادامه واژگان مرتبط را پوشش می دهد.پس از آن بر روش های نوشتن جمله های توصیفی و تجزیه مطلب خوانده شده تاکید می کند.بخش بعدی این سلسله تمرین ها دستور زبان است که به عنوان مثال نوشتن جملات مجهول در این مهارت جزو مهم ترین بخش هایی است که مورد نیاز زبان آموز است.

5- کتاب Improve your writing آخرین کتاب بسته پیشنهادی است.از آنجایی که انتشارات Mc Milan در مهارت نوشتن از جمله برجسته ترین و قدرتمند ترین ناشران است، بنابراین کتب معرفی شده در این سطح باید مورد مطالعه قرار گیرد سپس کتاب Improve مطالعه شود. کتاب دارای بخش هایی به فرمت امتحان می باشد بنابراین ابتدا مطالب مورد نیاز باید خوانده شود، سپس اقدام به خواندن این کتاب شود. خواندن بیش از حد نمونه های مختلف در مهارت های  speaking & writingبدون دانش عمیق در این زمینه ها فرد را مقلد میسازد و این در حالی است که خواندن کتاب های تالیفی از انتشارات استاندارد دنیا که در بسته های پیشنهادی انتشارات جنگل با آنها آشنا شدید شما را در رسیدن به دانش عمیق و توانایی مورد نظر ترغیب می کند.

منبع:
امتیاز دهید :
امتیاز 4.50 تعداد رای 5
به اشتراک بگذارید :