Vocabulary

0 1
  • تاریخ : ۱۳۹۹/۱/۲۶
  • بازدید : 0
امتیاز دهید
امتیاز 4.15 تعداد رای 10

1. Inside Reading (Intro) - OXFORD

Vocabulary در زمینه تسلط بر دانش واژگان بایستی در سه سطح general، academy و   technicalبه ترتیب پوشش داده شود. بنابراین خواندن کتاب 504 و 601 و کتبی از این سطح باعث ناامید شدن زبان آموز در مراحل اولیه یادگیری می شود.کتب پیشنهادی بسته اول به ترتیب زیر می باشد:

1. Oxford Word Skills Basic

2. Vocabulary in use Basic

1- کتاب OXFORD Word Skills (Basic) کلمات مورد نیاز در مهارت های listening و speaking که مورد نیاز زبان آموز می باشد را گردآوری کرده است. زبان آموز در task 1 و task 2 مهارت listening  و speaking آزمون IELTS و همین طور در تمام مراحل speaking به این واژگان نیاز دارد.

2- کتاب Vocabulary in use (Basic) از انتشارات Cambridge بر واژگان مورد نیاز زبان آموز در سطوح اولیه آزمون IELTS تمرکز دارد و به منظور رسیدن به دانش عمومی زبان انگلیسی در سطح قابل قبول بایستی ابتدا این کتاب مطالعه شود.

منبع:
امتیاز دهید :
امتیاز 4.15 تعداد رای 10
به اشتراک بگذارید :