معرفی بهترین کتاب‌های آیلتس

معرفی بهترین کتاب‌های آیلتس

معرفی بهترین کتاب‌های آیلتس | ویدئو

همه چیز درباره‌ی آزمون آیلتس

آزمون آیلتس دارای مقیاس 9 سطحی است که از سطح صفر و غیر کاربر تا سطح کاربر خبره دسته‌بندی می‌شود. با انتشار منابع مختلف و کاربردی آیلتس، بسیاری از داوطلبین به صورت خودخوان و بدون استاد برای آزمون آماده می‌شوند. کتاب‌های آیلتس هرکدام نیز سطح‌بندی شده‌اند تا داوطلبین بتوانند همه چیز درباره‌ی آزمون آیلتس را فرا بگیرند و به صورت پلکانی سطح خود را افزایش دهند. منابع آیلتس برای آمادگی در هر دو آزمون Academic و General ( تفاوت آزمون Academic و General) منتشر شده‌اند و داوطلبین می‌توانند بر اساس نیاز خود پکیج‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند.

ویدئوهای آموزشی آیلتس برای معرفی پکیج‌های مختلف آموزش به صورت خود خوان متناسب با سطح‌های مختلف توسط انتشارات جنگل تولید شده است تا داوطلبین آزمون آیلتس به راحتی با منابع موردنیاز خود آشنا شوند. منابع آیلتس در پکیج‌های مختلف در 7 سطح ارائه شده است. در هر پکیج پنج هدف دنبال می شود که شامل مهارت های speaking، listening، writing  و reading و همچنین vocabulary و grammar می باشد. مهارت‌های listening وspeaking به علت وابسته بودن این دو مهارت در کتاب های بسیاری از انتشارات استاندارد دنیا در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. همچنین مهارت‌های reading و writing نیز در برخی از کتب در کنار هم قرار می‌گیرند که در این پکیج‌ها در سطح reading معرفی می‌شوند. کتاب‌های grammar و vocabulary نیز جزو کتب مورد نیاز است، هرچند که در آزمون IELTS به طور مستقیم مورد ارزیابی قرار نمی گیرند ولی از ابزار یادگیری زبان انگلیسی می باشند.

در هر ویدئو چندین کتاب متناسب با هر سطح و مهارت معرفی می‌شوند و علل انتخاب کتاب‌ها و ویژگی‌های مثبت آن‌ها شرح داده می‌شود. زبان‌آموزان با استفاده از ویدئوها می‌توانند به صورت خودخوان (self-study) به بهترین نحو خود را برای آزمون آیلتس آماده کنند.