ماضی بعید در انگلیسی را یکبار برای همیشه یاد بگیرید

0 0
  • تاریخ : ۱۴۰۱/۳/۲۸
امتیاز دهید
امتیاز 4.14 تعداد رای 11

ماضی بعید در انگلیسی را یکبار برای همیشه یاد بگیرید

افعال ماضی در انگلیسی هم کاربردی هستند و هم کارایی زیادی دارند به همین دلیل در این مقاله به ماضی بعید پرداختیم و کاربردهای آن را کامل توضیح دادیم.

چه زمانی باید از ماضی بعید در زبان انگلیسی استفاده کنیم؟ اصولا زمانی ماضی بعید کاربرد دارد که قصد داریم درباره اتفاقی در گذشته و در یک زمان خاص صحبت کنیم. گاهی چارچوب‌های زمانی باعث سردرگمی می‌شوند اما past perfect یا همان ماضی بعید ساده‌تر از فعل‌های دیگر است.

در آموزش گرامر زبان، ماضی بعید به معنای گذشته دور است و اصولا به فعلی گفته می‌شود که در زمانی، دورتر از زمان حال یا گذشته ساده رخ داده باشد. مثلا: «وقتی از خانه بیرون رفتم، هوا تاریک شده بود.» فرض کنید الان که ساعت 9 شب هست، در حال تعریف کردن هستید. ساعت 8 از خانه بیرون رفتید و ساعت 6 هوا تاریک شده‌است. در واقع ماضی بعید از گذشته‌ای دورتر از گذشته ساده می‌گوید.

امروز قرار است که مفصل در مورد کاربرد ماضی بعید در زبان انگلیسی، نحوه استفاده از آن و نکته‌های کلیدی ماضی بعید صحبت کنیم. پس همراه ما در سایت جنگل باشید تا شما را از تمام جزئیات مهم آن مطلع کنیم.

چه زمانی باید از ماضی بعید در زبان انگلیسی استفاده کنیم؟

همانطور که در مقدمه گفتیم past perfect زمانی کاربرد دارد که بخواهیم درمورد عملی که در گذشته یک یا چندین‌بار قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده حرف بزنیم. همچنین اگر قصد دارید به ترتیب به اتفاقات اشاره کنید بهتر است از ماضی بعید استفاده کنید. برای آشنایی با کاربرد فعل ماضی بعید در انگلیسی به مثال زیر توجه کنید:

.When my little baby brother got up, I had eaten my breakfast

هنگامی که برادر کوچکترم از خواب بیدار شد، من صبحانه‌ام را خورده بودم.

 

نشانه ماضی بعید استفاده از فعل had در جمله است. برای ساخت جمله‌های طبق ساختار ماضی بعید باید از فعل کمکی had و past participle یا همان قسمت سوم فعل استفاده کنیم.

 

شکل فعل در زمان ماضی بعید چگونه است؟

ماضی بعید به سه شکل خبری یا مثبت، سوالی و منفی کاربرد دارد. قسمت سوم فعل با اضافه کردن ed یا d به آخر افعال باقاعده ساخته می‌شود. مثلا:

قبل از اینکه برسم خونه، همسرم شام را آماده کرده بود.

.Before I got home, my wife had prepared dinner

مادرم قبل از پختن شام خرید کرده بود.

.My mother had gone shopping before she started cooking dinner

او ساعت‌ها برای آزمون مطالعه کرده بود، اما باز رد شد.

.He had spent hours studying for the exam but still failed

بعد از اجرای تئاتر، متوجه شدم که خانوادم کلی از من عکس گرفته بودند.

.After the play, I realized that my whole family had taken pictures of me

علی از زیبایی لیوان‌هایی که سفارش داده بود، غافلگیر شد.

.Ali was surprised by how fashionable the glasses he had ordered online were

اگر قبل از این که برود، باهاش حرف زده بودم، تو این شرایط قرار نمی‌گرفتیم.

.If I had talked to her before she left, we may not be in this situation


 

برای ساخت جملات منفی طبق ساختار گرامر ماضی بعید در زبان انگلیسی، باید از فاعل + had not/hadn't + قسمت سوم فعل استفاده کنیم مثلا:

او دوبار به موزیک گوش نکرده بود.

.She hadn’t listened to the music twice

دو روزی می‌شد که غذا نخورده بودم.

.I had not eaten food for two days

پدر او هفته‌هاست که به مرخصی نرفته بود.

.Her father hadn't had a day off for weeks

شما قبل از اینکه به نیویورک نقل مکان کنید، زبان انگلیسی نخوانده بودید.

.You had not studied English before you moved to New York

آن‌ها برای امتحان خوب درس نخوانده بودند چون با آن به طور جدی برخورد نکردند.

.They hadn't studied well for the test because they didn’t take it seriously

قبل از این که شما بیایید ما شام درست نکرده بودیم.

.We Hadn’t made dinner before you came


 

برای ساخت جملات سوالی طبق ساختار ماضی بعید باید از Had + قسمت سوم فعل+ فاعل استفاده کنید. مثلا:

قبل از سفرت در سال 2010، به آمریکا آمده بودی؟

?Had you ever visited the U.S. before your trip in 2010

آن‌ها قبل از تاریک شدن هوا به نیویورک رسیده بودند؟

?Had they arrived in New York before it got dark

رنگ‌پریده به نظر می‌رسی، کسی شما را ترسانده؟

?You looked pale. Had anybody scared you

آیا قبل از حادثه کار می‌کردید؟

?Had you worked before the incident

وقتی برنامه را بستی اطلاعاتت را ذخیره کرده بودی؟

?Hadn’t you saved your data when you closed the program

سوزان هیچ‌وقت قبل از اینکه برای زندگی به تایلند برود، تایلندی خوانده بود؟

?Had Susan ever studied Thai before she moved to Thailand

کاربردهای ماضی بعید در انگلیسی

ماضی بعید در مورد اتفاقاتی است که به‌صورت گذشته در گذشته رخ می‌دهد. استفاده از ماضی بعید در 4 حالت ممکن است؛ اتفاقاتی که در گذشته رخ داده بوده و احتمال دوباره انجام شدن آن وجود داشته، اتفاقاتی که در گذشته رخ داده و تا زمانی ادامه داشته، اتفاقی که در گذشته انجام شده و تاثیر آن بر زمان دیگری در گذشته مانده و مورد آخر، پرداختن به تجربه‌ای که از گذشته تا زمان حال ادامه داشته‌است.

  • حالت اول ماضی بعید؛ یعنی اتفاقی که در گذشته انجام شده و احتمال دوباره انجام شدن آن وجود داشت مثل:

 

او سه کتاب نوشته بود و داشت روی یک کتاب دیگر کار می‌کرد.

.He had written three books and he was working on another one

دو ساندویچ خورده بود و می‌خواست یک ساندویچ دیگر هم بخورد.

.She had eaten two sandwiches and she was eating another one


 

  • حالت دوم ماضی بعید؛ اتفاقی که در گذشته رخ داده و تا زمانی ادامه داشته مثل:

 

او دوست نداشت نقل مکان کند. او تمام عمرش را در لیورپول زندگی کرده بود.

.She didn’t want to move. She had lived in Liverpool all her life

ازدواج با مایکل بهترین رابطه‌ای بود که تا به حال داشتم.

.Marrying Michael was the best relationship I’ve ever had

وقتی جرج فوت کرد، او و آن، نزدیک به پنجاه سال بود که ازدواج کرده بودند.

.When George died, he and Anne had been married for nearly fifty years


 

  • حالت سوم ماضی بعید؛ اتفاقی که در گذشته انجام شده ولی تاثیرش بر زمان دیگری در گذشته باقی مانده مثل:

 

ترزا خانه نبود. او به خرید رفته بود.

.Teresa wasn’t at home. She had gone shopping

من نمی‌توانستم روی زمین بنشینم چون پاهایم درد می‌کرد.

.I couldn’t sit on the floor because my leg hurt

من نمی‌توانستم وارد خانه شوم کلیدهایم را گم کرده بودم.

.I couldn’t get into the house. I had lost my keys

 

  • حالت چهارم ماضی بعید؛ تجربه‌ای که از گذشته تا امروز ادامه داشته مثل:

 

من با دفتر او تماس گرفتم ولی او آن‌جا را ترک کرده بود.

.I called his office but he'd already left

یاد گرفتن زبان انگلیسی بهترین تصمیمی بود که تا امروز گرفتم.

.Learning English was the best decision I made to date

آن زیباترین عکسی بود که تا به‌حال دیده بودم.

.It was the most beautiful photo I'd ever seen


بیشتر بخوانید: زمان ها در انگلیسی


نکات کلیدی از زمان ماضی بعید که باید بدانید

یکی از مهم‌ترین نکات در کاربرد فعل ماضی بعید در انگلیسی این است که زمان گذشته کامل برای همه شخص‌ها یک حالت دارد اما استثنایی برای ساخت شکل سوم فعل وجود دارد که شامل این موارد می‌شوند؛

 

وقتی فعل به e ختم می‌شود که با اضافه کردن d می‌توان آن را به شکل سوم تغییر داد. مثل:

Fade⇒ Faded

.By the time he arrived home, the light had faded

وقتی به خانه رسید، هوا تاریک شده بود.

 

اگر حرف یکی مانده به آخر فعل، جزء حروف صدادار باشد، حرف آخر فعل دوبار تکرار می‌شود و بعد از آن حروف ed به آن اضافه می‌شود مثل:

Stop⇒ stopped

.After spelling half the words, she stopped suddenly, as if a thought had flashed into her mind, and felt for the napkin

بعد از املای نیمی از کلمات، ناگهان متوقف شد، انگار فکری به ذهنش خطور کرده بود و به دنبال دستمال می‌گشت.

 

اگر فعل با Y تمام شود، Y به I تغییر می‌کند سپس ed می‌گیرد مثل:

Study⇒ Studied

.He had studied in the library before he came to the class

قبل از اینکه به کلاس بیاید در کتابخانه درس خوانده بود.

 

ماضی بعید در انگلیسی و ماضی استمراری چه تفاوت هایی با هم دارند؟

 (ماضی بعید) past perfect continuous tense

 (ماضی استمراری) present perfect continuous tense

کاری که در گذشته و در یک زمان خاص اتفاق انجام شده‌است.

 کاری که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده‌است.

.This had been a difficult month and She had been working long hours
ماه سختی بود. او ساعت‌های زیادی را مشغول کار کردن بود.

.This has been a difficult month and She has been working long hours
ماه سختی بوده و او ساعت‌های زیادی را مشغول کار کردن بوده است.


بیشتر بخوانید: ماضی استمراری در انگلیسی


ماضی بعید در انگلیسی و ماضی نقلی چه تفاوت هایی با هم دارند؟

ماضی نقلی به جمله‌هایی گفته می‌شود که در زمان گذشته رخ داده اما اثرش تا زمان حال ادامه‌دار بوده است. به طور کلی در گرامر ماضی بعید در انگلیسی آمده: ماضی بعید به بیان ماجراهایی اشاره دارد که در گذشته عملی قبل از عمل دیگری رخ داده باشد اما ماضی نقلی به جمله‌هایی می‌گویند که در گذشته رخ داده اما اثرش تا زمان حال مانده است. مثال:

ماضی بعید 

ماضی نقلی

.Jim had gone to Canada

جیم به کانادا رفته بود.

.Jim has gone to Canada

جیم به کانادا رفته است.

  .I hadn’t read this story book

من این کتاب را نخوانده بودم.

.I haven’t read this story book

من این کتاب را نخوانده‌ام.


بیشتر بخوانید: ماضی نقلی در انگلیسی


در آخر...

امروز ما در مورد کاربرد ماضی بعید در زبان انگلیسی صحبت کردیم و تلاش کردیم که به ساده‌ترین روش و با استفاده از مثال‌ها، انتقال این مبحث آموزشی را ساده‌تر پیش ببریم تا درک مطلب برای شما راحت‌تر باشد. اگر بخشی از گرامر ماضی بعید برای شما نامفهوم بوده یا سوالی دارید، در قسمت کامنت با ما مطرح کنید تا متخصصین ما در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ دهند. کدام قسمت از ماضی‌ها برای شما سخت‌تر و کدام بخش آسان‌تر است؟

منبع:
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش