Writing

0 0
  • تاریخ : ۱۳۹۹/۱/۲۷
  • بازدید : 0
امتیاز دهید
امتیاز 4.70 تعداد رای 3

در این مرحله زبان آموز بایستی به نوشتن essay تسلط پیدا کند. بنابراین در زمینه نوشتن paragraph باید دانش لازم را از کتاب های سطوح قبلی دریافت کرده و سپس شروع به مطالعه کتب این سطح کند.

1. INSIDE WRITING 4

2. Longman Academic Writing: Essays

3. Improve your skills Writing for IELTS

4. IELTS ADVANTAGE WRITING

5. North Star Reading and Writing 5

1- کتاب INSIDE WRITING (4) به منظور ایجاد تسلط بر مهارت نوشتن برای متقاضیان نمره شش به بالا می باشد و ساختارها و واژگان آکادمیک مورد نیاز در task 1 & 2 را آموزش می دهد.

2- کتاب Longman Academic Writing: Essays از انتشارات Longman برای نوشتن مقاله های مختلف برای رسیدن به نمرات شش به بالا در مهارت writing مفید است. با توجه به رویکرد نادرست حفظ کردن sample ها در سال های اخیر که در آموزش مهارت writing توسط برخی از اساتید صورت می گیرد، مصححان نسبت به تصحیح مهارت writing از برخی کشورهای غیر انگلیسی زبان وسواس بیشتری به خرج می دهند. بنابراین خواندن نمونه های مختلف بدون دانش عمیق آزمون دهنده را ناچار به کپی کردن متن و در نتیجه از دست دادن نمره می کند. بنابراین دانش عمیق پیرامون نوشتن، نیاز به مطالعه قبلی و همچنین ممارست در قالب های استاندارد می تواند آزمون دهنده را از اشتباهات رایج دور کند.

3- کتاب Improve your skills: Writing for IELTS از انتشارات Macmillan برای آمادگی زبان آموزان متقاضی نمره 6.0 نگاشته شده است و دارای تمرین های با فرمت آزمون آیلتس می باشد. پیشنهاد می شود به صورت همزمان کتاب Academic Writing from Paragraph to Essay از انتشارات Macmillan نیز مطالعه شود. قابل ذکر است که انتشارات Macmillan  به طور کلی در حوزه ی writing بسیار قوی است.

4- کتاب IELTS ADVANTAGE WRITING در دو بخش مختلف task 1 & 2 دارای نمونه های مختلف writing در قالب آزمون اصلی می باشد و همچنین task 2 در این کتاب دو بار تصحیح شده است. پیشنهاد می شود آن دسته از متقاضیانی که نمره 6.0 - 7.5 نیاز دارند مطالعه این کتاب را در صدر قرار دهند.

5- کتاب North Star Reading and Writing (5) از انتشارات Pearson در سطح مذکور با دادن اطلاعات در مهارت reading و در ادامه تمرینات writing در همان موضوع بر مهارت زبان آموزان در این زمینه به طور قابل توجهی می افزاید. در قسمت تمرین های writing نوشتن paragraph و essay را نیز به زبان آموزان آموزش می دهد.

منبع:
امتیاز دهید :
امتیاز 4.70 تعداد رای 3
به اشتراک بگذارید :