Listening and Speaking

0 1
  • تاریخ : ۱۳۹۹/۱/۲۷
  • بازدید : 0
امتیاز دهید
امتیاز 4.58 تعداد رای 5

مهارت های listening and speaking همان طور که در سطوح قبل گفته شد در کتاب های تالیف شده ناشرهای بین المللی برجسته دنیا دو عنصر جدا ناشدنی هستند؛ هرچند مولفین داخلی کتاب هایی به صورت جداگانه به منظور تسلط بر این دو مهارت به رشته تحریر در آورده اند. پس در این مجموعه سعی بر این است که  استانداردترین کتب در پکیج ها معرفی شود. پیشنهاد می شود این دو مهارت از یک یا دو سطح پایین تر از سطح علمی متقاضی شروع به تمرین شود.

1. Q: Skills for Success: Listening and Speaking 3

2. INSIDE Listening and Speaking (3) - OXFORD

3. North Star Listening & Speaking (3) – Macmillan

4. Listening for IELTS - Collins

5. Improve your skills Listening and Speaking for IELTS – Macmillan

1- کتابQ: Skills for Success Listening and Speaking (3)  از جمله کتاب های معتبر در مهارت listening می باشد. تمرین ها و مطالب گفته شده در این سطح با بخش دو و سه آزمون IELTS همپوشانی بسیار دارد. پیشنهاد می شود در مرحله اول برای رسیدن به ایده کلی به فایل صوتی گوش داده شود و در مرحله دوم با توجه به نکات خواسته شده از جزئیات یادداشت برداری کرده، جواب سوالات را با رعایت تعداد کلمات ذکر شده در دستور العمل، وارد پاسخنامه کرد.

2- کتاب INSIDE Listening and Speaking (3) همان طور که در قبل توضیح داده شد، از لحاظ محتوا بسیار پربار نگاشته شده و در نتیجه سرعت انتقال دانش مورد نیاز به زبان آموز در متد این کتاب بسیار بالا می باشد. ضمن این که در تسلط به مهارت های دیگر نیز به زبان آموز کمک می کند. کتاب در ابتدا روی واژگان مورد نیاز در یک موضوع کار می کند و سپس بر مهارت های مورد نیاز تمرکز می کند. تمرین های listening به سه بخش مضمون کلی (gist)، ایده کلی (main idea) و جزئیات(details)  تقسیم می شود.
در انتهای هر بخش نیز یک تمرین speaking گنجانده شده که پیشنهاد می شود به کمک یک مصحح یا معلم انجام شود. همچنین فهرست واژگان موجود در این بخش نیز در این تمرین به کار گرفته می شود.

3- سری کتاب های North Star از انتشارات Pearson از نظر ساختار و محتوا شبیه به کتاب های INSIDE می باشد. در اولین بخش هر فصل تمرکز بر روی یک موضوع بوده و در بخش های بعدی، ابتدا تمرکز کتاب بر روی لغات و سپس در دو بخش بعدی با فایل های صوتی، زبان آموز را آشنا می کند. تمرین های مربوط به مضمون کلی(gist) و جزئیات (details) نیز در ادامه این بخش می باشد که روی گرامر و همچنین تمرین speaking وابسته به موضوع قبلی تاکید دارد.

4- کتاب Listening for IELTS از انتشارات Collins فقط روی مهارت listening کار می کند و دارای بخش های کاملا مشابه آزمون IELTS می باشد، با ذکر این نکته که کتاب حاوی درسنامه نبوده و فقط دارای آزمون مشابه IELTS است.

5- کتاب Improve your listening 4.5 – 6.0 از انتشارات Macmillan روی مهارت listening بر طبق نمره 4.5 – 6.0 مطالب و فایل های صوتی و تمرین های مشابه کتاب Collins که پیشتر معرفی شد را ارائه می کند. تمرین های موجود در کتاب دارای جدول ها، نمودارها و اجزای مشابه آزمون IELTS می باشد و زبان آموز را با چارچوب آزمون آشنا می کند.
پیشنهاد می شود زبان آموز به ترتیب ذکر شده کتاب ها را مطالعه کند تا میزان سختی مطالب در پیشرفت شخصی متقاضی موثر باشد.

منبع:
امتیاز دهید :
امتیاز 4.58 تعداد رای 5
به اشتراک بگذارید :