آموزش پیشوند در انگلیسی

0 0
 • تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
امتیاز دهید
امتیاز 2.50 تعداد رای 2

آموزش پیشوند در انگلیسی

پیشوندها مثل دریچه‌ای هستند که شما را با حجم زیادی از کلمات در انگلیسی آشنا می‌کنند. در این مقاله آن‌ها را به شما معرفی کرده‌ایم.

اگر به شما بگویند که با یاد گرفتن پسوند‌ها و پیشوندها در انگلیسی می‌توانید حجم زیادی از کلمات جدید را یاد بگیرید، چقدر مشتاق می‌شوید که زیروبم آن‌ها را برای همیشه به ذهن‌تان بسپارید؟ این بخش از گرامر زبان انگلیسی برای کسانی‌ست که می‌خواهند این زبان را خیلی بهتر از دیگران یاد بگیرند و درواقع حرفی برای گفتن داشته باشند. قبلاً در یک مقاله جداگانه به آموزش پسوند در انگلیسی پرداختیم و پرکاربردترین‌شان را به شما معرفی کردیم. حالا می‌خواهیم از آموزش پیشوند در انگلیسی حرف بزنیم و شما را برای آشنا شدن با حجم زیادی از لغات پیشرفته انگلیسی آماده کنیم. حاضرید؟ ادامه مقاله برای شماست.  

پیشوند در زبان انگلیسی چیست و چه کاربردی دارد؟

پیشوندها در زبان انگلیسی اضافاتی هستند که به قبل کلمات می‌چسبند و در معنای آن‌ها تغییرات ایجاد می‌کنند. مثلاً پیشوند re با چسبیدن به فعل Act معنای این کلمه را از کنش به واکنش تغییر می‌دهد.

اهمیت معنایی پیشوندها در زبان انگلیسی

همانطور که پیش‌تر هم به این موضوع اشاره کردیم، پیشوندها به مشخص کردن معنای کلمات یا اصلاح برخی کلمات کمک می‌کنند. شناخت پیدا کردن از پیشوندها مثل یک راه میان‌بر برای یادگیری لغات جدید است؛ بنابراین یادگیری و آموزش پیشوند در زبان انگلیسی به شناخت و یادگیری این کلمات کمک می‌کند. تعدادی از مهم‌ترین پپشوندهای زبان انگلیسی عبارتند از:

پیشوند

معنی

مثال با پیشوند

a-, an-

بدون

amoral, atypical

ante-

قبل از

antecedent, antenatal

anti-

مخالفِ

anti-establishment

auto-

خود

autopilot

circum-

اطرافِ

circumvent

co-

با

co-conspirator, co-pilot

com-, con-

با

companion, contact

contra-

مخالفِ

contradiction

de-

خارجِ

delist, devalue

dis-

مخالفِ، عکسِ

disappear

en-

داخل قرار دادن

enclose, envelop

ex-

بیرونِ

extract, ex-governor

extra-

فرایِ

extracurricular

homo-

یکسان با

homonym, homophone

hyper-

بیشتر از

hyperactive

il-, im-, in-, ir-

بدونِ

illegal, impractical, inconsiderate, irresponsible

in-

داخلِ

insert

inter-

بینِ

intersection

intra-

درونِ

intranet, intravenous

macro-

بزرگ

macronutrients

micro-

کوچک

microscope

mono-

یک

monocle

non-

بدونِ

nonentity, nonstarter

omni-

همه‌یِ

omnipresent, omniscient

post-

بعد از

post-mortem

pre-, pro-

قبل از

precede, project

sub-

زیرِ

submarine, substandard

syn-

همزمان با

synchronize

super-

بالا

supervisor, superhuman

trans-

در عرضِ

transmit

tri-

سه (برابر)

tripod, triceratops

un-

نشده

undone, unfinished

uni-

یک

unicorn, unilaterally

 

انواع پیشوندهای انگلیسی با مثال

پیشوندهای پرکاربرد در زبان انگلیسی به ۱۳ دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه راجع‌به آن‌‌ها بیشتر حرف می‌زنیم:

 • De-

 • inter-

 • pro-

 • ex-

 • un-

 • re-

 • -mis

 • con-

 • pre-

 • im-

 • ad-

 • Anti-

 • self-


آیا می‌خواهید بهترین کتاب‌های گرامر انگلیسی را بشناسید؟ 


پیشوند De

پیشوندهایی که قبل از فعل‌ها می‌آیند و در معنا و ساختار فعل، تغییر ایجاد می‌کنند، پیشوندهای منفی‌ساز هستند. حتی اگر زمان فعل تغییر کند، معنی پیشوند تغییر نمی‌کند. زمانی‌که پیشوندهای منفی‌ساز به ابتدای فعلی اضافه می‌شوند، معنی فعل را معکوس می‌کنند و پیشوند de یکی از این‌هاست. جدول زیر را ببینید:

پیشوند

معنی

مثال 

جمله

de

Down- off

devalue

Know for sure what you've got before you clean it, or you can devalue it by as much as 90 percent.

de

off, down

defrost

Matthew Puttock had left the engine running to defrost the windscreen in order that he could drive safely.

de

off

demotivate

To deactivate the code, put a - (minus sign) before you enter the code.

پیشوند inter

در میان انواع پیشوند در زبان انگلیسی، پیشوند inter به معنی «متقابل، بین، میان» است. با کمک این پیشوند که ریشه لاتین دارد، می‌توان انواع کلمات را تغییر داد. پیشوند inter همکاری مشترک را نشان می‌دهد.

پیشوند

مثال

          جمله

inter

interlude

For most ceremonies, the interlude is the unity candle, memorial candle, or rose presentation.

inter

intercept

The rest followed, without the Greeks making any effort to intercept them.

inter

interact

All the salts are explosive and readily interact with the alkyl iodides.

پیشوند Pro  

از این پیشوند زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهیم تمایل به چیزی را نشان بدهیم. با این پیشوند می‌توانیم الویت زمان یا مکان را هم مشخص کنیم.

پیشوند

معنی

مثال

جمله

pro 

before

precede

This may precede the rash or start at the same time as the rash appears.

pro 

before

project

Quinn's sabbatical project lost its funding.

پیشوند ex

پیشوند ex را معمولاً با یک خط فاصله از کلمه بعدی‌اش نشان می‌دهند. این پیشوند به معنی «خارج» است و در ترکیب با کلمات، فعل‌های متفاوتی می‌سازد.

پیشوند

معنی

مثال

جمله

ex

former

ex-husband

Avril is a divorced maths lecturer whose ex-husband used to beat her up.

ex

out

exhort

Very rarely did any layman open his mouth to speak or exhort except in the Sabbath school.

ex

Out- former

ex-governor

The ex-president invested in it all his available property, but paid no attention to the management of the business.

پیشوند un

یکی دیگر از انواع پیشوند در زبان انگلیسی پیشوند un است. با اضافه کردن این پیشوند به ابتدای کلمه، شکل منفی آن ساخته می‌شود. جدول زیر را نگاه کنید:

پیشوند

معنی

مثال

جمله

un

not

unfinished

I don't want any unfinished business cropping up later.

un

not

undone

What he left undone was a mere trifle to what he did.

پیشوند re

پیشوند re یکی از پیشوندهای لاتین است که معنی«دوباره» می‌دهد. این پشوند ممکن است چیزی را توصیف کند که در حال تکرار است.

پیشوند

مثال

          جمله

re

rediscover

In Paris, he hoped for peace and to rediscover his poetic muse.

re

return

I can only describe the mood of our return trip as pensive.

re

reunite

Are they hoping you'll reunite with their mother or father?

پیشوند mis

این پیشوند کلمه را منفی می‌کند و برای واژگان مختلفی به کار می‌رود. مثل:

پیشوند

معنی

مثال

          جمله

mis

wrong

Mistrust

Do we want to have fun, to make noise, to act on our growing mistrust?

mis

wrongly   

Misbehavior

Jack's sister was incredulous that he had gotten away with his misbehavior.

mis

wrongly   

mistake

I made a really bad mistake and I don't know what to do.

پیشوند con

یکی دیگر از پیشوند ها در زبان انگلیسی پیشوند con است. این پیشوند کاربرد زیادی دارد و به معنی «همراهی کردن» و «تنها نبودن» است.

پیشوند

معنی

مثال

          جمله

con

with

Conversation

She continued the conversation as if nothing had happened.

con

alongside

Console

They knew there was little more they could do or say to console the lonely child.

con

alongside

confusion

He met her gaze and saw the confusion that crossed her features.

پیشوند pre

این پیشوند زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم به موضوعی در گذشته اشاره کنیم؛ مثل لغاتی که به گذشته یا مسائل تاریخی اشاره داشته باشند.

پیشوند

معنی

مثال

جمله

pre

before

prefix

I could call ahead for a camp site; I know the telephone area code and prefix.

pre

before

Prenatal

Ginger may be taken as a supplement along with your other prenatal vitamins.

pre

before

Prevent

But still they would whisper, and he could not prevent it.

پیشوند im

این پشوند دو معنی دارد؛ هم به معنی «نه» و هم به معنی «داخل» است. از این پیشوند بیشتر برای اسم‌ها و صفت‌ها استفاده می‌شود.

پیشوند

معنی

مثال

          جمله

im

not

Impossible

All the impossible orders inconsistent with the course of events remain unexecuted.

im

into

import

The full import of his actions hit her, bringing a flood of warmth to her face.

im

without

imperil

In the summer of 1857 these events seemed to imperil British rule in India.

پیشوند ad

برای این‌که مراحل آموزش پیشوند در انگلیسی را بهتر طی کنید، باید انواع بیشتری از آن را بشناسید. پیشوند ad یکی دیگر از انواع پیشوند است که معنی «در ارتباط با»، «نسبت به» یا «به سمت» می‌دهد. گاهی هم از آن برای نشان دادن اتحاد یا اضافه شدن استفاده می‌شود.

پیشوند

معنی

مثال

جمله

ad

Than

adhere

If your skin is wet, the bandage may not adhere well.

ad

Than

addition

He asked if he might record the interview in addition to taking notes.

ad

Towards

Admonish

Sarah knew better than to admonish him for his threat.

پیشوند anti

این پیشوند جزء آشناترین و پراستفاده‌ترین پیشوندهاست که کلمه را منفی می‌کند و به معنای مخالفت یا مقابله با چیزی‌ست.

پیشوند

معنی

مثال

          جمله

anti

against

antibiotic

An antibiotic is not necessary when your illness is caused by a virus.

anti

opposing

antidote

After administering an antidote, two nurses tried to figure out what had gone wrong.

anti

against

antidepressant

You cannot imagine what it is to have suicidal ideation from an antidepressant.

پیشوند Auto

از این پیشوند برای ساختن کلمه‌های مرکب استفاده می‌شود و به معنی «خودم، خودکفا، خودجوش» است. بیشتر کاربرد این پیشوند برای کارهای شخصی و فردی است.

پیشوند

مثال

جمله

Auto

Automobile

I was reaching for his hanging suit when I heard an automobile roll up the driveway.

Auto

Autography

Miss Keller's autobiography contains almost everything that she ever intended to publish.

Auto

Autopilot

I was in " detour autopilot " and almost missed my regular turning.

 


در نتیجه...

برای این که حجم از زیادی از لغات را یاد بگیرید، باید در کنار خرید کتاب های لغت انگلیسی پسوندها و پیشوندها را هم به‌خوبی یاد بگیرید. همان‌طور که دیدید، در این مقاله به مبحث پیشوند در آموزش گرامر انگلیسی پرداختیم و برای هرکدام مثال زدیم. برای این‌که بتوانید این نکته‌ها را به ذهن بسپارید، فقط به تمرین زیاد نیاز دارید. اگر در این زمینه سؤال یا سؤال‌هایی در ذهن‌تان ایجاد شده، در قسمت کامنت‌ها از ما بپرسید تا کارشناسان سایت جنگل خیلی زود به آن جواب دهند.

منبع:
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش