در مجموعه ویدیوهای زیر، اساتید برجسته‌ی حوزه‌ی زبان،‌ مطالب آموزشی متنوعی درباره‌ی جنبه‌های مختلف تدریس زبان انگلیسی را در قالب ویدیو‌های آموزشی توضیح داده‌اند. در این مجموعه، مطالبی درباره‌ی چگونگی تدریس صحیح و به‌روز زبان انگلیسی برای اساتید ارائه شده است. تمام سعی ویدیوهای زیر، افزایش آگاهی مدرسین زبان در سراسر کشور است تا با جدیدترین شیوه‌های آموزش زبان انگلیسی،  نحوه‌ی کلاس‌داری و تعامل سازنده با زبان‌آموزان آشنا شوند و در نهایت به بالاترین کیفیت تدریس زبان دست یابند. به عنوان مثال مطالب آموزشی درباره‌ی نکات مهم برای بالابردن تمرکز زبان‌آموزان پیش از شروع اموزش و همچنین بهترین تکنیک‌های آموزش زبان در این ویدیو‌ها آورده شده است.