در مجموعه وبینارهای زیر، اساتید برجسته‌ی آکادمی آتیکو مطالب آموزشی متنوعی درباره‌ی جنبه‌های مختلف زبان انگلیسی را در قالب وبینارهای زبان توضیح داده‌اند. در این مجموعه وبینارهای زبان انگلیسی، مطالبی درباره‌ی چگونگی تدریس صحیح و به‌روز زبان انگلیسی برای اساتید (دوره TTC) ارائه شده است. همچنین، زبان‌آموزان نیز فراموش نشده‌اند و در وبینارهای رایگان انتشارات جنگل، مطالب کاربردی و جذاب از جمله نوشتن خلاق نیز آموزش داده شده است. تمام سعی وبینارهای زیر، افزایش آگاهی مدرسین زبان در سراسر کشور است تا با جدیدترین شیوه‌های آموزش زبان انگلیسی،  نحوه‌ی کلاس‌داری و تعامل سازنده با زبان‌آموزان آشنا شوند تا در نهایت به بالاترین کیفیت تدریس زبان دست یابند.