آموزش زبان (ELT)
 

Preparing your students for exam success

چگونه دانش آموزان خود را برای موفقیت در آزمون ها آماده کنیم؟
 
 

Mindset for IELTS

The IELTS Speaking Test

مجموعه کتاب های  Mindset for IELTS توسط مجموعه ای از طراحان سوالات IELTS طراحی و منتشر شده است.
این مجموعه با ارائه شبیه ساز کمک میکند تا زبان آموزان در بطن موضوع قرار گرفته و پیشرفت چشمگیری را در مهارت های زبانی خود شاهد باشند و همچنین بتوانند تا روز امتحان در آمادگی کامل قرار داشته باشند.
 CEFR: B1 - C2

اطلاعات بیشتر ...

 
 

Mindset for IELTS

The IELTS Reading Test

در سری کلیپ های Mindset for IELTS با این مجموعه ارزشمند آشنا شوید.

اطلاعات بیشتر ...

 
 

Mindset for IELTS

The IELTS Listening Test

در سری کلیپ های Mindset for IELTS با این مجموعه ارزشمند آشنا شوید.

اطلاعات بیشتر ...

 
 

Mindset for IELTS

The IELTS Writing Test

در سری کلیپ های Mindset for IELTS با این مجموعه ارزشمند آشنا شوید.

اطلاعات بیشتر ...

 
 

60Tips_ Best classroom techniques for teachers of English

Best classroom techniques

بهترین تکنیک های آموزشی زبان انگلیسی برای مدرسین

 
 

Tell me a good warm up to start your English class

Good Warm up

کلاستان را چطور شروع می کنید ؟
آیا نحوه شروع کلاس به زمان برگزاری کلاس بستگی دارد ؟

 
 

Brain Based Learning Strategies Dr. Lodge McCammon

Brain Based Learning Strategies

با متد آموزشی McCammon آشنا شویم

 
 

Fun Ways To Practice Spelling Words 4

Fun Ways To Practice Spelling Words 4

چند روش جالب برای آموزش املای درست کلمات

 
 

A few tips on presenting grammar

A few tips on presenting grammar

A few tips on presenting grammar

 
 

Alphabet Activity For Preschoolers

Alphabet Activity For Preschoolers

Alphabet Activity For Preschoolers

 
 

CELTA - Lesson Planning 1

CELTA - Lesson Planning 1

CELTA - Lesson Planning 1

 
 

CELTA - Lesson planning II - the procedure page

CELTA - Lesson planning II - the procedure page

CELTA - Lesson planning II - the procedure page

 
 

CELTA - Lesson planning III - Anticipating problems

CELTA - Lesson planning III - Anticipating problems

CELTA - Lesson planning III - Anticipating problems

 
 

CELTA - Guided discovery

CELTA - Guided discovery

CELTA - Guided discovery

 
 

Demo Task-Based Learning - International TEFL Academy

Demo Task-Based Learning - International TEFL Academy

Demo Task-Based Learning - International TEFL Academy

 
 

Engaging and 'Inspiring' Teachers Amjad Ali TEDxNorwichED

Engaging and 'Inspiring' Teachers Amjad Ali TEDxNorwichED

Engaging and 'Inspiring' Teachers Amjad Ali TEDxNorwichED

 
 

Creativity takes courage art In

Creativity takes courage art In

Creativity takes courage art In

 
 

Classroom Management Strategies to Take Control Of Noisy Students Video 2

Classroom Management Strategies to Take Control Of Noisy Students Video 2

Classroom Management Strategies to Take Control Of Noisy Students Video 2

 
 

How to develop very young children's literacy with phonics Super Safari

How to develop very young children's literacy with phonics Super Safari

How to develop very young children's literacy with phonics Super Safari

 
 

Getting at the heart of teaching- Lisa Lee at TEDxCrestmoorParkED

Getting at the heart of teaching- Lisa Lee at TEDxCrestmoorParkED

Getting at the heart of teaching- Lisa Lee at TEDxCrestmoorParkED

 
 

Giving feedback on activities

Giving feedback on activities

Giving feedback on activities

 
 

Keeping them speaking in English

Keeping them speaking in English

Keeping them speaking in English

 
 

jack C. Richards on Communicative Language Teaching

jack C. Richards on Communicative Language Teaching

jack C. Richards on Communicative Language Teaching

 
 

Jack C. Richards on Teaching Principles

Jack C. Richards on Teaching Principles

Jack C. Richards on Teaching Principles

 
 

Ideas for practising grammar

Ideas for practising grammar

Ideas for practising grammar

 
 

Mindset for IELTS – the new IELTS course from the writers of the test

Mindset for IELTS – the new IELTS course from the writers of the test

Mindset for IELTS – the new IELTS course from the writers of the test

 
 

Open Mind and Mind series Strategies for teaching speaking

Open Mind and Mind series Strategies for teaching speaking

Open Mind and Mind series Strategies for teaching speaking

 
 

Language Art Games for Primary School _Teaching Language Arts and more1080

Language Art Games for Primary School _Teaching Language Arts and more1080

Language Art Games for Primary School _Teaching Language Arts and more1080

 
 

Teaching Grammar Communicatively

Teaching Grammar Communicatively

Teaching Grammar Communicatively

 
 

Teaching Active Reading Skills With Shorts Stories

Teaching Active Reading Skills With Shorts Stories

Teaching Active Reading Skills With Shorts Stories

 
 

Playing Picture Card Games with Very Young Learners

Playing Picture Card Games with Very Young Learners

Playing Picture Card Games with Very Young Learners

 
 

Teaching Knowledge Test (TKT) - What is TKT- Why do it

Teaching Knowledge Test (TKT) - What is TKT- Why do it

Teaching Knowledge Test (TKT) - What is TKT- Why do it

 
 

How to Describe a Picture in English - Describe an Image - Spoken English Les

How to Describe a Picture in English - Describe an Image - Spoken English Les

How to Describe a Picture in English - Describe an Image - Spoken English Les

 
 

Pearson Test of English General_Exam Overview and Practical Teaching Tips

Pearson Test of English General_Exam Overview and Practical Teaching Tips

Pearson Test of English General_Exam Overview and Practical Teaching Tips

 
 

Teaching without words - Matthew Peterson - TEDxOrangeCoast

Teaching without words - Matthew Peterson - TEDxOrangeCoast

Teaching without words - Matthew Peterson - TEDxOrangeCoast

 
 

Teaching tips

Teaching tips

Teaching tips

 
 

Professor Jack C. Richards - Pronunciation

Professor Jack C. Richards - Pronunciation

Professor Jack C. Richards - Pronunciation

 
 

Teaching young learners

Teaching young learners

Teaching young learners

 
 

The 5 principles of highly effective teachers- Pierre Pirard at TEDxGhent

The 5 principles of highly effective teachers- Pierre Pirard at TEDxGhent

The 5 principles of highly effective teachers- Pierre Pirard at TEDxGhent

 
 

Teaching without words - Matthew Peterson - TEDxOrangeCoast

Teaching without words - Matthew Peterson - TEDxOrangeCoast

Teaching without words - Matthew Peterson - TEDxOrangeCoast

 
 

Annamaria Pinter How can teachers improve their confidence in teaching English to young learners

Annamaria Pinter How can teachers improve their confidence in teaching English to young learners

Annamaria Pinter How can teachers improve their confidence in teaching English to young learners

 
 

Interchange 5th Edition Now Available

Interchange 5th Edition Now Available

Interchange 5th Edition Now Available

 
 

Skills for Success and Extensive Reading

Skills for Success and Extensive Reading

Skills for Success and Extensive Reading

 
 

Marie Delaney How can teachers teach in a multisensory way

Marie Delaney How can teachers teach in a multisensory way

Marie Delaney How can teachers teach in a multisensory way

 
 

Joe McVeigh on Critical Thinking and Skills for Success

Joe McVeigh on Critical Thinking and Skills for Success

Joe McVeigh on Critical Thinking and Skills for Success

 
 

What are the best ways to memoris new vocabulary

What are the best ways to memoris new vocabulary

What are the best ways to memoris new vocabulary

 
 

Tic Tac Twist An ESL language chant Easy ESL Games Video High

Tic Tac Twist An ESL language chant Easy ESL Games Video High

Tic Tac Twist An ESL language chant Easy ESL Games Video High

 
 

Skills for Success

Skills for Success

Skills for Success