High Intermediate 4-5

سطح سه

سطح سه پکیج های پیشنهادی انتشارات جنگل مرتبط به متقاضیان سطح high-intermediate می باشد. کتاب ها به صورت خودخوان به منظور کسب نمره ی 4.0 – 5.0 می باشد. لازم به ذکر است که زبان آموزان به منظور آمادگی و کسب نمره بالاتر بایستی مهارت هایproduction skills مانند speaking and writing را با یک مدرس یا مصحح پیش ببرند.

Reading

1. Select Reading: Intermediate Oxford

2. ACTIVE skills for reading (3) - National Geography

3. INSIDE READING (2) - OXFORD

4. Reading for IELTS - Collins

5. Improve your skills Reading for IELTS 4.5 - 6.0

1- کتاب Select Reading: Intermediate که از کتاب های انتشارات OXFORD است، داری تمرین های قبل و بعد از reading می باشد. همچنین دارای تمرین های مربوط به واژگان و دستور زبان است و در آخر به یک discussion و writing ختم می شود که این قسمت را باید با یک مدرس یا مصحح در میان گذاشت تا آن را تصحیح کند.

2- کتاب Active Skills for Reading  از انتشارات National Geography  دارای بخش های مختلفی است که مهارت های خواندن را در این سطح افزایش می دهد. باید در نظر داشت به منظور تسلط بر دانش واژگان و ایجاد مهارت در reading بایستی تکنیک های معرفی شده را قبل از خواندن هر متن بررسی کرده و بر اساس آن ها متن را مطالعه کرد.

3- کتاب INSIDE Reading (2) نیز در این بخش قرار دارد و به عنوان کتاب های استاندارد از انتشارات OXFORD در دانشگاه های مختلف تدریس می شود و عموما مناسب افراد متقاضی آزمون آکادمیک می باشد.

4- کتاب Reading for IELTS مهارت های خواندن و حدس زدن لغات در متن و دیگر تکنیک های مورد نیاز در قالب متون شبیه سازی شده به آزمون IELTS را آموزش می دهد. این کتاب مخصوص آن دسته افرادی است که زمان کمی به آزمونشان باقی مانده و نیازمند کسب اطلاعات در خصوص چگونگی آزمون می باشند.

5- کتاب Improve your skills Reading for IELTS به منظور ارتقاء مهارت reading نگاشته شده است و دارای سوالات مختلف در حوزه مهارت reading می باشد. لازم به ذکر است این کتاب بایستی پس از خواندن یک یا  دو کتاب از کتب پیشتر معرفی شده خوانده شود.پیش بینی میشود زبان آموز پس از خواندن بسته پیشنهادی نمره 4.5 – 6.0 در آزمون ایلتس را کسب کند.

Listening and Speaking

مهارت های listening and speaking همان طور که در سطوح قبل گفته شد در کتاب های تالیف شده ناشرهای بین المللی برجسته دنیا دو عنصر جدا ناشدنی هستند؛ هرچند مولفین داخلی کتاب هایی به صورت جداگانه به منظور تسلط بر این دو مهارت به رشته تحریر در آورده اند. پس در این مجموعه سعی بر این است که  استانداردترین کتب در پکیج ها معرفی شود. پیشنهاد می شود این دو مهارت از یک یا دو سطح پایین تر از سطح علمی متقاضی شروع به تمرین شود.

1. Q: Skills for Success: Listening and Speaking 3

2. INSIDE Listening and Speaking (3) - OXFORD

3. North Star Listening & Speaking (3) – Macmillan

4. Listening for IELTS - Collins

5. Improve your skills Listening and Speaking for IELTS – Macmillan

1- کتابQ: Skills for Success Listening and Speaking (3)  از جمله کتاب های معتبر در مهارت listening می باشد. تمرین ها و مطالب گفته شده در این سطح با بخش دو و سه آزمون IELTS همپوشانی بسیار دارد. پیشنهاد می شود در مرحله اول برای رسیدن به ایده کلی به فایل صوتی گوش داده شود و در مرحله دوم با توجه به نکات خواسته شده از جزئیات یادداشت برداری کرده، جواب سوالات را با رعایت تعداد کلمات ذکر شده در دستور العمل، وارد پاسخنامه کرد.

2- کتاب INSIDE Listening and Speaking (3) همان طور که در قبل توضیح داده شد، از لحاظ محتوا بسیار پربار نگاشته شده و در نتیجه سرعت انتقال دانش مورد نیاز به زبان آموز در متد این کتاب بسیار بالا می باشد. ضمن این که در تسلط به مهارت های دیگر نیز به زبان آموز کمک می کند. کتاب در ابتدا روی واژگان مورد نیاز در یک موضوع کار می کند و سپس بر مهارت های مورد نیاز تمرکز می کند. تمرین های listening به سه بخش مضمون کلی (gist)، ایده کلی (main idea) و جزئیات(details)  تقسیم می شود.
در انتهای هر بخش نیز یک تمرین speaking گنجانده شده که پیشنهاد می شود به کمک یک مصحح یا معلم انجام شود. همچنین فهرست واژگان موجود در این بخش نیز در این تمرین به کار گرفته می شود.

3- سری کتاب های North Star از انتشارات Pearson از نظر ساختار و محتوا شبیه به کتاب های INSIDE می باشد. در اولین بخش هر فصل تمرکز بر روی یک موضوع بوده و در بخش های بعدی، ابتدا تمرکز کتاب بر روی لغات و سپس در دو بخش بعدی با فایل های صوتی، زبان آموز را آشنا می کند. تمرین های مربوط به مضمون کلی(gist) و جزئیات (details) نیز در ادامه این بخش می باشد که روی گرامر و همچنین تمرین speaking وابسته به موضوع قبلی تاکید دارد.

4- کتاب Listening for IELTS از انتشارات Collins فقط روی مهارت listening کار می کند و دارای بخش های کاملا مشابه آزمون IELTS می باشد، با ذکر این نکته که کتاب حاوی درسنامه نبوده و فقط دارای آزمون مشابه IELTS است.

5- کتاب Improve your listening 4.5 – 6.0 از انتشارات Macmillan روی مهارت listening بر طبق نمره 4.5 – 6.0 مطالب و فایل های صوتی و تمرین های مشابه کتاب Collins که پیشتر معرفی شد را ارائه می کند. تمرین های موجود در کتاب دارای جدول ها، نمودارها و اجزای مشابه آزمون IELTS می باشد و زبان آموز را با چارچوب آزمون آشنا می کند.
پیشنهاد می شود زبان آموز به ترتیب ذکر شده کتاب ها را مطالعه کند تا میزان سختی مطالب در پیشرفت شخصی متقاضی موثر باشد.

Writing

1. (Longman Academic Writing (essays

2. (Q: Skills for Success: Reading and Writing (3

3. (North Star Reading and Writing (3

4. (INSIDE Writing (3

5. Improve Your Skills Writing for IELTS 4.5-6.0

1- کتاب  Longman Academic Writing (essays)از سری کتابهای writing این انتشارات همچنان در صدر کتاب های پیشنهاد شده این مجموعه می باشد. در این کتاب تمرین های عمیقی برای نوشتن پاراگراف های یک مقاله در قالب های مختلف انواع مقاله می باشد. دیکشنری  Thesaurusنیز به منظور یافتن لغات مختلف در این مرحله پیشنهاد می شود.

2- کتاب Q: Skills for Success: Reading and Writing (3) به زبان آموزان برای تسلط به writing و  readingکمک می کند و هر دو مهارت را به سطح قابل قبولی رسانده، مقدمه ای بر کتاب هایی که در ادامه این مجموعه معرفی خواهد شد نیز به شمار می رود.

3- کتاب بعدی این بسته North Star Reading and Writing (3) است. موضوعات کار شده در این کتاب در آزمون های قبلی IELTS که به دفعات تکرار شده اند و بخش های مختلف کتاب روی دانش لغات و مهارت reading و در انتها بر روی مهارت writing تمرکز دارد.

4- کتاب INSIDE Writing (3) فقط بر روی مهارت writing تمرکز دارد و بخش های مختلف این کتاب در ابتدا یک متن را معرفی کرده و تمرین های مربوط به آن در ادامه واژگان مرتبط را پوشش می دهد.پس از آن بر روش های نوشتن جمله های توصیفی و تجزیه مطلب خوانده شده تاکید می کند.بخش بعدی این سلسله تمرین ها دستور زبان است که به عنوان مثال نوشتن جملات مجهول در این مهارت جزو مهم ترین بخش هایی است که مورد نیاز زبان آموز است.

5- کتاب Improve your writing آخرین کتاب بسته پیشنهادی است.از آنجایی که انتشارات Mc Milan در مهارت نوشتن از جمله برجسته ترین و قدرتمند ترین ناشران است، بنابراین کتب معرفی شده در این سطح باید مورد مطالعه قرار گیرد سپس کتاب Improve مطالعه شود. کتاب دارای بخش هایی به فرمت امتحان می باشد بنابراین ابتدا مطالب مورد نیاز باید خوانده شود، سپس اقدام به خواندن این کتاب شود. خواندن بیش از حد نمونه های مختلف در مهارت های  speaking & writingبدون دانش عمیق در این زمینه ها فرد را مقلد میسازد و این در حالی است که خواندن کتاب های تالیفی از انتشارات استاندارد دنیا که در بسته های پیشنهادی انتشارات جنگل با آنها آشنا شدید شما را در رسیدن به دانش عمیق و توانایی مورد نظر ترغیب می کند.

Grammar

دستور و واژگان از اجزای ضروری و مورد نیاز برای بقیه مهارت ها می باشند اما در آزمون آیلتس مستقیما مورد ارزیابی قرار نمیگیرند. کتاب های این بسته سطح Intermediate را در بر میگیرد و توصیه می شود زبان آموز یکی از کتاب های این بسته را مطالعه کند.

1. English Grammar in Use (Intermediate) - Cambridge

2. Oxford English Grammar Course - OXFORD

3. Collins English for Exams Grammar for IELTS

1- کتاب English Grammar in Use (Intermediate) اولین کتاب بسته پیشنهادی در این سطح می باشد. در این کتاب به توضیح دستور زبان انگلیسی در بخش های پیشرفته تر و همچنین تمرین های مربوط به هر بخش پرداخته شده است. به طور مثال اگر زمان حال کامل توضیح داده شده باشد، حالت مجهول و شرطی آن نیز توصیف می شود.

2- کتاب Oxford English Grammar Course (Intermediate) از نظر دستوری و محتوا مشابه کتاب قبلی پیشنهاد شده می باشد و فقط در ترتیب و چگونگی ارائه مطالب متفاوت است.همچنین تمرین های این کتاب بیشتر از کتاب قبلی است.

3- کتاب Grammar for IELTS در مقایسه با کتاب های دیگر از حجم کمتری در بخش تمرین ها برخوردار می باشد و بعد از توضیح هر دستور زبان، تمرین مرتبط با آن مقوله را برای ایجاد مهارت بیشتر ارائه می دهد.

Vocabulary

1. Oxford Word Skills Basic and Intermediate

کلمات ابزار شما برای نشان دادن مهارت‌های زبانی هستند. برای بهبود دامنه لغات باید زمانی را به مطالعه کلمات اختصاص دهید. یکی از بهترین منابع برای مطالعه لغات انگلیسی کتاب‌های Oxford Word Skills هستند که در این سطح از زبان انگلیسی بهتر است از کتاب‌های سطح Basic  و یا Intermediate استفاده کنید.

2. 4000 Essential English Words 3

یکی از مشهورترین و پرکاربردترین منابع کلمات، کتاب 4000 Essential English Words 3 است که چهار هزار کلمه عمومی انگلیسی را پوشش می‌دهد. با مطالعه این کتاب مطمئن خواهید شد که بر چهار هزار کلمه انگلیسی که در فضاهای مختلف، پرکاربرد هستند، مسلط شده‌اید.

3. Focus on Vocabulary 1

کتاب Focus on Vocabulary یکی از کتاب‌های جذاب برای یاد گرفتن لغات است. همه لغات این کتاب در موضوعات مختلف طبقه‌بندی شده‌اند و در متن‌های کاربردی به کار رفته‌اند. این کتاب نسبت به سایر کتاب‌های یادگیری لغات سطح بالاتری دارد بنابراین بهتر است قبل از مطالعه آن به سراغ کتاب‌های دیگر لغات بروید و بعد از اینکه پایه کلماتتان قوی شد از این کتاب استفاده کنید.