High Beginners

سطح یک

بسته پیشنهادی پیکج اول برای سطح A1 می باشد. این دسته از افراد در استاندارد بین المللی CEF افرادی محسوب می شوند که قادر به مکالمه و برقراری ارتباط هستند و تا حدودی می توانند بنویسند ولی دانش زبانی ایشان آکادمیک محسوب نمی شود. حتی آن دسته از افرادی که داوطلب آزمون General می باشند نیز بایستی بعضی از مهارت ها مانند reading و writing وlistening را به طور آکادمیک بیاموزند.

Reading

1. Inside Reading (Intro) - OXFORD

2. Active Skills for Reading Intro

3. NorthStar Reading and Writing 1

4. Story books – Penguin, Oxford Bookworm, Dominoes

1- کتاب INSIDE Reading  از سری کتاب های INSIDE چاپ انتشارات OXFORD است که برای هر سطح به منظور ایجاد تسلط در مهارت Reading باید یکی از این کتاب ها مطالعه شود. این کتاب دارای بخش واژگان نیز می باشد که به منظور یادگیری معانی واژگان در بافت آن متن، طراحی شده است. همچنین دارای بخش آموزشی به منظور ایجاد مهارت در گرامر بکار رفته در متن مربوطه می باشد. کتابهای انتشارات آکسفورد دارای متون کاملا آکادمیک می باشند و از نظرروند یادگیری سریع میباشند.

2- کتاب Active Reading (Intro)  از انتشارات National Geography   INSIDE READING  INTRO می باشد و پیشنهاد می شود چند کتاب داستان نیز مطالعه شود و سپس کتاب ACTIVE skills for reading INTRO مورد مطالعه قرار گیرد.

3- کتاب North Star Reading and writing 1  از انتشارات Pearson و  Longman با در کنار هم قرار دادن مهارت های reading و  writing به زبان آموز در سطح high-beginner به یادگیری مهارت های خواندن و مطابق با همان موضوع به مهارت های نوشتن زبان آموز در قالب تمرین های کاربردی کمک خواهد کرد.

4- کتاب های داستان در سطح های مختلف از Starter و Quick Star و Easy Start  از انتشارات OXFORD، Penguin، Bookworm و Dominoes به زبان آموز در مهارت سریع خواندن کمک شایانی می کند. لازم به ذکر است در هر سطح بایستی یک کتاب داستان با سطح پایین تر مطالعه شود تا لذت خواندن ایجاد شده و از رجوع مکرر به فرهنگ لغت جلوگیری شود.

Listening and Speaking

1. Cambridge Real Listening and Speaking 1

2. Inside Listening and Speaking Intro

3. Cambridge English Mindset for IELTS Foundation

4. NorthStar: Listening and Speaking 1

1- کتاب Real Listening and Speaking (1) از مجموعه انتشارات Cambridge با در نظر گرفتن ضروری بودن مهارت های شنیداری فایل های صوتی و تمرین های مرتبط را در بخش های مختلف هر فصل به زبان آموز آموزش می دهد. این مجموعه بر لهجه ی بریتانیایی تاکید داشته، بنابراین متقاضیان آزمون آیلتس از سطح پایه می توانند با لهجه ی معیار آزمون فوق مهارت های خود را ارتقاء بخشند.

2-  کتاب INSIDE LISTENING AND SPEAKING از انتشارات  OXFORD یکی از بهترین منابع موجود در مهارت Listening  و  Speaking است.
پیشنهاد می شود در هر مهارتی از اولین کتاب آن مجموعه که مورد اهمیت قرار دارد شروع شود هرچند زبان آموز احساس کند به آن مهارت تسلط کافی دارد. کتاب های OXFORD از نظر لغت غنی هستند و سرعت کتاب جهت آماده سازی فرد به منظور تسلط بر مهارت  Listening and Speakingغیر قابل انکار است.

3- کتاب  Mindset Foundationنیز از آن دسته کتبی است که می تواند در سطح اول قرار گیرد با این تفاوت که این کتاب هر چهار مهارت را شامل می شود.لازم به ذکر است وجود یک معلم در تسلط به مهارت های مورد نظر در این کتاب غیر قابل انکار است ولی نسبت به بقیه کتب course book به صورت خودآموز راحت تر پذیرفته می شود.

Writing

1. Longman Academic Writing Series 1: Sentence to Paragraph 

2. NorthStar: Reading and Writing 1

3. INSIDE Writing INTRO - OXFORD

1- کتاب Longman Academic Writing: Sentence to Paragraph نوشتن جمله وپاراگراف را به زبان آموز آموزش می دهد.تمرکز کتاب بر روی نوشتن به شیوه آکادمیک می باشد.علامت گذاری، شیوه به کار بردن گرامر و به کار بردن کلمات مناسب در جمله ها و پاراگراف های مختلف از جمله توضیحی و مقایسه ای و غیره از قسمت های مختلف این کتاب می باشد.

2- قابل ذکر است کتاب North Star: Reading and Writing 1 که در مهارت reading از آن یاد شد در مهارت نوشتن نیز منبع بسیار قوی و قابل اعتمادی به منظور رسیدن به هدف زبان آموز می باشد.

3- کتاب INSIDE Writing INTRO از انتشارات OXFORD همان طور که در مهارت reading توضیح داده شد دارای محتوای کاملا آکادمیک می باشد و به منظور تسلط در مهارت رایتینگ در هر بخش ابتدا یک متن Reading معرفی کرده و بر اساس آن موضوع تمرین های مربوط به نوشتن را به صورت کاربردی به زبان آموز ارائه می دهد.

Grammar

در آزمون های بین المللی مثل IELTS و TOFFEL به صورت مستقیم دانش grammar  را مورد ارزیابی قرار نمی دهند ولی پرداختن به دستور زبان ازمهم ترین مراحل یادگیری زبان انگلیسی می باشد.

1. Essential grammar in Use - Cambridge

2. Oxford English Grammar Course Basic

1- کتاب Essential Grammar in Use (Basic) بخشی از دستور زبان انگلیسی را به صورت پایه ای از قبیل زمان ها، جملات شرطی و ترتیب کلمات در اولین مرحله آموزش دستور زبان انگلیسی به زبان آموز آموزش می دهد.

2- کتاب Oxford English grammar course (Basic) به صورت بخش بندی شده دستور زبان انگلیسی ساده را ارائه می دهد و بعد از هر بخش تمرین مربوطه در کتاب طراحی شده است.

Vocabulary

1. Inside Reading (Intro) - OXFORD

Vocabulary در زمینه تسلط بر دانش واژگان بایستی در سه سطح general، academy و   technicalبه ترتیب پوشش داده شود. بنابراین خواندن کتاب 504 و 601 و کتبی از این سطح باعث ناامید شدن زبان آموز در مراحل اولیه یادگیری می شود.کتب پیشنهادی بسته اول به ترتیب زیر می باشد:

1. Oxford Word Skills Basic

2. Vocabulary in use Basic

1- کتاب OXFORD Word Skills (Basic) کلمات مورد نیاز در مهارت های listening و speaking که مورد نیاز زبان آموز می باشد را گردآوری کرده است. زبان آموز در task 1 و task 2 مهارت listening  و speaking آزمون IELTS و همین طور در تمام مراحل speaking به این واژگان نیاز دارد.

2- کتاب Vocabulary in use (Basic) از انتشارات Cambridge بر واژگان مورد نیاز زبان آموز در سطوح اولیه آزمون IELTS تمرکز دارد و به منظور رسیدن به دانش عمومی زبان انگلیسی در سطح قابل قبول بایستی ابتدا این کتاب مطالعه شود.