در زندگی مدرن که چالش‌های روزمره انسان‌ها در سراسر جهان را درگیر کرده‌ است، حفظ روحیه و گرفتن تصمیمات مهم، به کاری دشوار تبدیل شده است. از این رو کتاب‌های روانشناسی انگیزشی و مطالعه زندگی افراد موفق می‌تواند در این راه کمک کننده باشند. با خواندن زندگی افراد بزرگ متوجه می‌شویم که آن‌ها هم در برابر چالش‌های بزرگ زندگی، گاهی شکست خورده‌اند، گاهی ناامید شدند ولی در نهایت توانسته‌اند با عبور از چالش‌های مسیر به هدف خود برسند. با آشنا شدن با تجربیات انسان‌های موفق می‌توانیم در گرفتن تصمیمات حیاتی راحت‌تر عمل کنیم و از شکست نترسیم. در ویدیو‌های انگیزشی زیر، با صحبت‌های انگیزشی بزرگان جهان روبرو می‌شویم و از زبان آن‌ها با دنیا روبرو می‌شویم. همچنین ویدیو‌های روانشناسی با رویکرد بهبود شرایط ذهنی انسان‌ها در اوضاع دشوار ارائه شده‌اند. به طور کلی هر نوع ویدیویی که باعث بهبود شرایط زندگی و حال بهتر شود در مجموعه ویدیوهای زیر گردآوری شده است.