آموزش زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی)

بهترین کتاب های آموزش زبان انگلیسی

انتشارات جنگل به عنوان یکی از برترین ناشرین کتاب های زبان انگلیسی افتخار دارد تا اعلام نماید که در زمینه آموزش زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی)، در زمینه های مختلف اقدام به چاپ برترین کتاب های روز دنیا کرده است. از جمله زمینه هایی که انتشارات جنگل در آنها فعالیت می کند می توان به: کتاب های آموزش زبان انگلیسی به خردسالان، کودکان، نوجوانان، بزرگسال، کتاب های گرامر زبان انگلیسی، کتاب های لغت زبان انگلیسی، کتب مهارت های چهار گانه زبان انگلیسی، کتاب های آواشناسی و تلفظ، کتاب های آموزش زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و کتاب های تجارت و بیزیس اشاره کرد.