محصولات آموزشی

فلش کارت، پاپت و عروسک آموزشی، دفتر مشق

بدون شک یکی از مواردی که می تواند روند پیچیده و سخت آموزش را سرعت ببخشد استفاده از محصولات کمک آموزشی مناسب است. در همین راستا انتشارات جنگل اقدام به انتشار محصولاتی زده که می تواند روند یادگیری را برای شما آسان تر بکند.

فلش کارت زبان

شاید به هم پیوسته بودن صفحات کتاب باعث گردد تا برخی نتواند آنطور که باید از کتاب در تمام وقت خود استفاده کنند. یکی از مصولات آموزشی که می تواند روند یادگیری را بهبود ببخشد و زمان مفیدی برای شما بسازد استفاده از فلش کارت هاست. فلش کارت ها  مجموعه‌ای از کارت‌های حاوی اطلاعات مختلف هستند که به شکل مشخصی اطلاعات مانند لغت و اعداد را انتقال می دهند.. از فلش کارت ها در تمرینات کلاسی یا مطالعه شخصی استفاده خوبی می توان داشت. همچنین به دلیل مجزا بودن صفحات می توان با اسفاده از فلش کارت ها در زمان صرفه جویی زیادی داشت. مکان های عمومی مانند مترو، تاکسی، اتوبوس، مهمانی و مسیر برگشت به خانه می تواند محلی خوبی برای استفاده از این محصولات باشد.

عروسک آموزشی

یکی دیگر از روش هایی که می تواند برای کودکان و خردسالان جذاب باشد و همچنین نکات آموزشی را به آنها بیاموزد استفاده از عروسیک های آموزشی است. این عروسک ها به زودی با تنوع بالایی در انتشارات جنگل موجود خواهند شد.

دفتر مشق

انتشارات جنگل به عنوان یکی از بزرگترین ناشرین در کشور عزیزمان اقدام به تولید انواع دفتر در سبک  و سیاق های گوناگون کرده است. از این پس می توانید این دفتر ها را از انتشارات جنگل تهیه کنید