بعد از اینکه سطح دانش زبانی‌تان به حدی رسید که خود را برای شرکت در آزمون آیلتس آماده دیدید باید با ساختار و محتوای آزمون آیلتس آشنا شوید تا در این آزمون موفق باشید. در صورتی که خودتان را با این کتاب‌ها و آزمون‌های ماک آماده کنید، در آزمون اصلی نگرانی خاصی نخواهید داشت و همه‌چیز برایتان آشنا و ساده به نظر خواهد رسید.