بسته پیشنهادی انتشارات جنگل به آن دسته از متقاضیانی که خواستار نمره هفت به بالا در آزمون آیلتس هستند به شرح زیر است. در زمینه دستیابی به چنین سطحی، رسیدن به دانش عمومی بسیار بالا در هر چهار مهارت در درجه اهمیت قرار دارد. بنابراین تمرین در تکنیک های ذکر شده در سطوح پایین‌تر الزامی است.