سطح چهار پکیج‌های پیشنهادی انتشارات جنگل مرتبط به متقاضیان سطح upper intermediate است و کتاب‌ها به صورت خودخوان به منظور کسب نمره 6 انتخاب شده‌اند. لازم به ذکر است که زبان آموزان به منظور آمادگی و کسب نمره بالاتر باید مهارت‌هایproductive skills مانند speaking and writing را با یک مدرس یا مصحح پیش ببرند.