InstagramLive

آموزش زبان دوم به کودکان 4 تا 6 سال _ قسمت اول (98/02/18)

مباحثی پیرامون آموزش زبان دوم به کودکان و پاسخگویی به سوالات شما در لایو قبلی توسط سرکار خانم درنا گلشنی

آموزش زبان دوم به کودکان 4 تا 6 سال _ قسمت دوم (98/02/18)

مباحثی پیرامون آموزش زبان دوم به کودکان و پاسخگویی به سوالات شما در لایو قبلی توسط سرکار خانم درنا گلشنی

آنچه باید از Writing آیلتس بدانید _ قسمت اول (98/01/28)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

آنچه باید از Writing آیلتس بدانید _ قسمت دوم (98/01/28)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

آنچه باید از Speaking آیلتس بدانید _ قسمت اول (97/12/26)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

آنچه باید از Speaking آیلتس بدانید _ قسمت دوم (97/12/26)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

آنچه باید از Speaking آیلتس بدانید _ قسمت سوم (97/12/26)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

آنچه باید از Listening آیلتس بدانید _ قسمت اول (97/12/15)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

آنچه باید از Listening آیلتس بدانید _ قسمت دوم (97/12/15)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

آنچه باید از Listening آیلتس بدانید _ قسمت سوم (97/12/15)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

آنچه باید از Reading آیلتس بدانید _ قسمت اول (97/12/08)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

آنچه باید از Reading آیلتس بدانید _ قسمت دوم (97/12/08)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

آنچه باید از Reading آیلتس بدانید _ قسمت سوم (97/12/08)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

هر آنچه باید در مورد آزمون آیلتس بدانید _ قسمت اول (97/11/24)

پاسخ به سوالات در مورد آزمون آیلتس توسط استاد افخمی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

هر آنچه باید در مورد آزمون آیلتس بدانید _ قسمت دوم (97/11/24)

پاسخ به سوالات در مورد آزمون آیلتس توسط استاد افخمی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

هر آنچه باید در مورد آزمون آیلتس بدانید _ قسمت اول (97/11/17)

پاسخ به سوالات در مورد آزمون آیلتس توسط استاد افخمی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل
آزمون آیلتس چیست و چند نوع دارد؟
این آزمون در چند بخش برگزار می شود؟
هر کدام از مهارت های گرامر، واژگان، شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن به چه صورت سنجیده می شود؟

هر آنچه باید در مورد آزمون آیلتس بدانید _ قسمت دوم (97/11/17)

پاسخ به سوالات در مورد آزمون آیلتس توسط استاد افخمی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل
هر بخش از آزمون آیلتس چند سوال دارد؟
آیا سوالات اشتباه نمره منفی دارند؟
با چه نمونه سوالاتی در آزمون آیلتس روبرو می شویم؟
آیا نوشتن املای درست کلمات اهمیت دارد؟
اعتبار مدرک آیلتس برای چه مدت است؟
آیا آزمون آیتلس فقط برای افرادی که قصد مهاجرت دارند مفید است؟
منابع آزمون آیتلس چند دسته هستند؟
چه کتاب هایی پیشنهاد می شود؟