هر آنچه باید در مورد آزمون آیلتس بدانید

هر آنچه باید در مورد آزمون آیلتس بدانید
 

آموزش زبان دوم به کودکان 4 تا 6 سال _ قسمت اول (98/02/18)

مباحثی پیرامون آموزش زبان دوم به کودکان و پاسخگویی به سوالات شما در لایو قبلی

سرکار خانم درنا گلشنی

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

آموزش زبان دوم به کودکان 4 تا 6 سال _ قسمت دوم (98/02/18)

مباحثی پیرامون آموزش زبان دوم به کودکان و پاسخگویی به سوالات شما در لایو قبلی

سرکار خانم درنا گلشنی

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

آنچه باید از Writing آیلتس بدانید _ قسمت اول (98/01/28)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

British Council Teacher Trainer
Delta Module 1
CELTA
IELTS Trainer trained by IDP
M.A. in TEFL

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

آنچه باید از Writing آیلتس بدانید _ قسمت دوم (98/01/28)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

British Council Teacher Trainer
Delta Module 1
CELTA
IELTS Trainer trained by IDP
M.A. in TEFL

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

آنچه باید از Speaking آیلتس بدانید _ قسمت اول (97/12/26)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

British Council Teacher Trainer
Delta Module 1
CELTA
IELTS Trainer trained by IDP
M.A. in TEFL

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

آنچه باید از Speaking آیلتس بدانید _ قسمت دوم (97/12/26)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

British Council Teacher Trainer
Delta Module 1
CELTA
IELTS Trainer trained by IDP
M.A. in TEFL

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

آنچه باید از Speaking آیلتس بدانید _ قسمت سوم (97/12/26)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

British Council Teacher Trainer
Delta Module 1
CELTA
IELTS Trainer trained by IDP
M.A. in TEFL

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

آنچه باید از Listening آیلتس بدانید _ قسمت اول (97/12/15)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

British Council Teacher Trainer
Delta Module 1
CELTA
IELTS Trainer trained by IDP
M.A. in TEFL

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

آنچه باید از Listening آیلتس بدانید _ قسمت دوم (97/12/15)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

British Council Teacher Trainer
Delta Module 1
CELTA
IELTS Trainer trained by IDP
M.A. in TEFL

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

آنچه باید از Listening آیلتس بدانید _ قسمت سوم (97/12/15)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

British Council Teacher Trainer
Delta Module 1
CELTA
IELTS Trainer trained by IDP
M.A. in TEFL

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

آنچه باید از Reading آیلتس بدانید _ قسمت اول (97/12/08)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

British Council Teacher Trainer
Delta Module 1
CELTA
IELTS Trainer trained by IDP
M.A. in TEFL

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

آنچه باید از Reading آیلتس بدانید _ قسمت دوم (97/12/08)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

British Council Teacher Trainer
Delta Module 1
CELTA
IELTS Trainer trained by IDP
M.A. in TEFL

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

آنچه باید از Reading آیلتس بدانید _ قسمت سوم (97/12/08)

مباحثی پیرامون آزمون آیلتس توسط استاد حسین اصفهانی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

British Council Teacher Trainer
Delta Module 1
CELTA
IELTS Trainer trained by IDP
M.A. in TEFL

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

هر آنچه باید در مورد آزمون آیلتس بدانید _ قسمت اول (97/11/24)

پاسخ به سوالات در مورد آزمون آیلتس توسط استاد افخمی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

نمره خوب در چطور تعریف می شود؟
در آزمون آیلتس چطور میتوانیم یک نمره خوب و قابل قبول به دست آوریم؟
برای اهداف متفاوت مهاجرت چه نمره ای لازم است؟
برای آزمون آیلتس چه لهجه ای باید داشته باشیم؟ (British or American Accent)
تلفظ و لحن صحبت چقدر اهمیت دارد؟
آیا در بخش speaking آزمون آیلتس میتوانیم یادداشت برداری کنیم؟

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

هر آنچه باید در مورد آزمون آیلتس بدانید _ قسمت دوم (97/11/24)

پاسخ به سوالات در مورد آزمون آیلتس توسط استاد افخمی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

آزمون آیلتس و تافل از چه نظر متفاوتند؟
چطور میتوانیم نمره listening خودمان را بالا ببریم؟
چه کتاب هایی برای listening پیشنهاد می شود؟
چطور دایره لغات خود را برای آزمون آیلتس بالا ببریم؟
چه کتاب هایی پیشنهاد می شود؟
برای کسانی که میخواهند از سطح پایین شروع کنند، چه کتابی پیشنهاد می شود؟

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

هر آنچه باید در مورد آزمون آیلتس بدانید _ قسمت اول (97/11/17)

پاسخ به سوالات در مورد آزمون آیلتس توسط استاد افخمی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

آزمون آیلتس چیست و چند نوع دارد؟
این آزمون در چند بخش برگزار می شود؟
هر کدام از مهارت های گرامر، واژگان، شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن به چه صورت سنجیده می شود؟

 

 

اطلاعات بیشتر ...

 
 

هر آنچه باید در مورد آزمون آیلتس بدانید _ قسمت دوم (97/11/17)

پاسخ به سوالات در مورد آزمون آیلتس توسط استاد افخمی در لایو اینستاگرام انتشارات جنگل

هر بخش از آزمون آیلتس چند سوال دارد؟
آیا سوالات اشتباه نمره منفی دارند؟
با چه نمونه سوالاتی در آزمون آیلتس روبرو می شویم؟
آیا نوشتن املای درست کلمات اهمیت دارد؟
اعتبار مدرک آیلتس برای چه مدت است؟
آیا آزمون آیتلس فقط برای افرادی که قصد مهاجرت دارند مفید است؟
منابع آزمون آیتلس چند دسته هستند؟
چه کتاب هایی پیشنهاد می شود؟

 

اطلاعات بیشتر ...