هر آنچه باید در مورد آزمون آیلتس بدانید

هر آنچه باید در مورد آزمون آیلتس بدانید

اگر نیازمند به یادگیری زبان انگلیسی هستید و هدف شما شرکت در آزمون آیلتس است، با ما همراه باشید تا به هدف خود برسید. آزمون آیلتس برگرفته از سرواژگان International English Language Testing یکی از با ارزشترین آزمونهای زبان انگلیسی است که درسراسر جهان برگزار میشود و بریتانیایی می باشد. این آزمون به دو صورت General و Academic برگزار میشود که با توجه به اهداف آمون دهنده بایستی انتخاب شود. چنانچه هدف از آزمون ازمودن توانایی زبان انگلیسی به صورت عمومی باشد که بیشتر اهداف کار و زندگی زیرمجموعه آن است فرد بایستی آزمون General انتخاب کند. در حالیکه پذیرفته شدن درآزمون Academic برای آن دسته از افرادی که نیازمند اخذ پذیرش تحصیلی هستند مورد نیاز است. مجموعه انتشارات جنگل کتب مورد نیاز شما در سطوح مختلف را در پکیج های تقسیم بندی شده شامل هفت سطح ارائه می دهد. در هر پکیج پنج هدف دنبال می شود که شامل مهارت های speaking، listening، writing و reading و همچنین vocabulary و grammar می باشد. مهارت های listening وspeaking به علت وابسته بودن این دو مهارت در کتاب های بسیاری از انتشارات استاندارد دنیا در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. همچنین مهارت های reading و writing نیز در برخی از کتب در کنار هم قرار می گیرند که در این پکیج ها در سطح reading معرفی می شوند. کتاب های grammar و vocabulary نیز جزو کتب مورد نیاز است، هرچند که در آزمون IELTS به طور مستقیم مورد ارزیابی قرار نمی گیرند ولی از ابزار یادگیری زبان انگلیسی می باشند.