فردریک بکمن، نویسنده مشهور سوئدی با همسری ایرانی الاصل!

جی. کی رولینگ، از ماشین تحریر و افسردگی تا ثروتمندترین نویسنده دنیا.

جورج مارتین، نویسنده ای که دیر به شهرت رسید.

ارنست همینگوی، از جایزه نوبل تا خودکشی با اسلحه

جی آر آر تالکین، ارباب حلقه ها، هابیت، و دیگر هیچ!