زندگینامه و کتابهای پیرس براون (Pierce Brown)

زندگینامه و کتابهای پیرس براون (Pierce Brown)

پیرس براون برمی خیزد

"پیرس براون" نویسنده آمریکایی کتاب های علمی – تخیلی و متولد 28 ژانویه 1988 است. این نویسنده جوان با سه گانه "Red Rsing " به شهرت جهانی دست یافت. "براون" شش رمان نوشت و پیش از چاپ کتاب اول خود حدود 120 بار توسط ناشرین مختلف پاسخ منفی دریافت کرد. رمان اولش "Red Rising" را در اتاقی بالای گاراژ خانه شان در "واشنگتن" نوشت و در سال 2014 موفق به چاپ این کتاب شد. کتابی که بتزخورد بسیاری مثبتی داشت و در لیست پرفروش ترین کتاب های "نیویورک تایمز" قرار گرفت. کتاب دوم با نام " Golden Son" در سال 2015 و کتاب سوم " Morning Star" در سال 2016 منتشر شدند و به همان اندازه اولین قسمت خود موفق ظاهر شدند.

"براون" نویسندگی خود را مدیون نظرات و استقبال طرفداران کتاب هایش می داند. او در این زمینه می گوید:

"من خیلی سعی نمی کنم تا شخصیت هایم را بیش از حد توصیف کنم. بیشتر اجازه م دهم تا مخاطب خود تصویر مورد نظرش را از شخصیت های کتاب تجسم کند. اینگونه لذت قدرت تخیل را از آن ها نمی گیرم و در این زمینه موفق هم بودم. دنیای کتاب های من برای تمامی سلیقه ها و سنین ساخته است و به همین دلیل مخاطبان زیادی با این کتاب ها همزاد پنداری می کنند."

"براون" جوان در سال 2014 به عنوان بهترین نویسنده از نظر سایت "Goodreads" و سال بعد به عنوان بهترین نویسنده رمان های علمی - تخیلی توسط همان سایت انتخاب شد.

به اشتراک بگذارید :

برچسب ها :