ویلیام فاکنر، از تغییر نام خانوادگی و شکست عشقی تا روی آوردن به نویسندگی و کسب جایزه نوبل.

جوجو مویز، سرپرست سگ 58 کیلویی!

گابریل گارسیا مارکز، پیرمردی تنها با بال های شکسته.

کاساندرا کلر، بچه تهران و ساکن ماساچوست!

ریک ریوردان، از عشق به فرزند بیمارش تا خلق پرسی جکسون.

دن براون، استاد معماهای پیچیده و رازالود.

فردریک بکمن، نویسنده مشهور سوئدی با همسری ایرانی الاصل!

جی. کی رولینگ، از ماشین تحریر و افسردگی تا ثروتمندترین نویسنده دنیا.

جورج مارتین، نویسنده ای که دیر به شهرت رسید.

پائولو کوییلو، نویسنده ای که نوجوانی اش را در آسایشگاه روانی سپری کرد.

ارنست همینگوی، از جایزه نوبل تا خودکشی با اسلحه